( ขออภัยเวปล่มเนื่องจากเจ้าหน้าที่แย่งกันเข้าใช้อย่างหนัก..และอยู่ระหว่างรองบประมาณปีหน้า ) ไฟป่าไชยปราการ ไฟป่าดอยบ่อหลวง ไฟป่าดอยฟ้าห่มปก ไฟป่าดอยอินทนนท์ ไฟป่าปางตอง ไฟป่าปางมะผ้า ไฟป่าแม่ปิง ไฟป่าแม่สะเรียง ไฟป่าแม่สุรินทร์ ไฟป่าแม่ออน ไฟป่าแม่ฮ่องสอน ไฟป่าลำพูน ไฟป่าลุ่มน้ำแม่อาว ไฟป่าลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง ไฟป่าสวนป่าสิริกิติ์ ไฟป่าสะเมิง ไฟป่าห้วยน้ำดัง ไฟป่าห้วยฮ่องไคร้ขุนแม่กวง ไฟป่าอมก๋อย